I N N O V A T I E : P G O

Van patiëntenportaal tot persoonlijke gezondheidsomgeving

Sinds 1 juli 2020 is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) volledig van kracht. Dit houdt in dat patiënten het recht hebben op elektronische inzage in hun huisartsen-EPD (H-EPD) en ook recht hebben op een elektronisch afschrift daarvan.

Veilige data-uitwisseling

Omdat het van groot belang is dat de data-uitwisseling veilig verloopt, zijn InEen, de LHV en het NHG het OPEN-programma gestart. Dit ondersteunt huisartsen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. Het OPEN-programma kent twee mogelijkheden voor online inzage: via een patiëntenportaal en via een PGO die voldoet aan MedMij-eisen.

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen de patiënt en gezondheidsprofessionals.

Eigen regie voor patiënten

Met een PGO krijgen patiënten nog meer inzicht in hun gezondheidsgegevens. Doel hiervan is dat zij meer eigen regie krijgen over hun gezondheid. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is dus breder dan een patiëntenportaal. Een patiëntenportaal is gekoppeld aan een specifiek zorgverlenerssysteem, bijvoorbeeld het HIS van de huisartsenpraktijk. Een PGO geeft een patiënt inzage in gegevens uit meerdere zorgverlenerssystemen tegelijkertijd en biedt de mogelijkheid een eigen dossier op te bouwen en te delen met zorgverleners.

Uitbreiding CGM LIFE eSERVICES

CompuGroup Medical beschikt nu over het patiëntenportaal CGM LIFE eSERVICES. Patiënten hebben via dit portaal inzicht in een samenvatting van het H-EPD. Dit wordt verder uitgebreid met functionaliteiten zodat het zich ontwikkelt tot een volledig PGO. De CGM PGO zal in fases informatie ontsluiten van ziekenhuizen, GGZ en apotheken om leverancier-onafhankelijk informatie uit te wisselen.

Dit artikel is gepubliceerd op 12 augustus 2020.

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2020 | Disclaimer

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.