I N N O V A T I E : P G O E N M E D M I J

CGM LIFE PGO klaar voor implementatie

"De overheid wil de gezondheidszorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk houden door patiënten meer eigen regie te geven met zogenoemde PGO’s, persoonlijke gezondheidsomgevingen", vertelt Richard Heuft.

Dit artikel is gepubliceerd op 12 augustus 2020.

Richard Heuft

Productmanager bij CompuGroup Medical Nederland

"Zo’n PGO moet voldoen aan de MedMij-standaarden om er zeker van te zijn dat de data eenduidig en veilig wordt uitgewisseld en daar komt heel wat bij kijken." Samen met Kirsten Beekhuis coördineert Richard de ontwikkeling van de CGM LIFE PGO. "We hebben ontzettend hard gewerkt met z’n allen om het voor elkaar te krijgen. Inmiddels is de acceptatie binnen, hebben we de audit behaald en zijn onze gegevensdiensten gekwalificeerd. En dat in een kort tijdsbestek!"

MedMij-compatible

"Als bouwers van een PGO zijn wij aan de ene kant bezig met de implementatie van de MedMij-standaarden en aan de andere kant zijn we bezig met de ontwikkeling van software voor zorgverleners die ook moet voldoen aan de standaarden", vertelt Richard.

"Overal moet de ‘MedMij-stekker’ in passen. Dat ben ik aan het voorbereiden voor het huisartsensysteem en voor het systeem voor de apothekers. Belangrijk hierbij is dat zij straks zo min mogelijk extra handelingen hoeven te doen; het mag voor hen nauwelijks extra werkdruk opleveren.

Om alles te realiseren en te versnellen, zijn er subsidies opgezet om PGO’s te ontwikkelen voor de patiënt en om de nodige ICT-infrastructuur te ontwikkelen voor zorgverleners. Vanaf 1 januari 2021 moet alles ‘MedMij-compatible’ zijn."

Nieuwe standaarden

"De grootste uitdaging was de implementatie van de zogenoemde FHIR-standaarden die MedMij gebruikt", legt Kirsten uit. "Naast het afsprakenstelsel levert MedMij ook een set informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling die geïmplementeerd moet worden. Deze zijn nodig om het afsprakenstelsel goed te laten werken. Nog niemand was bekend met deze standaard. Deze onder de knie krijgen en op de juiste manier implementeren, was een behoorlijke uitdaging. Daarnaast vraagt het hele afsprakenstelsel dat aan MedMij is gekoppeld – de databeveiliging en de manier van communiceren binnen MedMij – ongelooflijk veel uitzoekwerk. We zijn er met z’n allen voor gegaan. Je wilt uiteindelijk allemaal goed door de kwalificatie- en acceptatieronde komen en de audit behalen."

Kirsten Beekhuis Productmanager bij CompuGroup Medical Nederland

"Het is voor CompuGroup Medical nieuw dat het zijn focus nu ook op de patiënt legt"

Volwaardig PGO

Patiënten hebben nu al inzicht in het H-EPD binnen CGM LIFE eSERVICES. Het H-EPD is een onderdeel van de PGO die uitgebreid wordt met meer mogelijkheden. Kirsten: "De verwachting is dat we dit najaar functionaliteiten gaan toevoegen zodat het H-EPD dat nu binnen 'eSERVICES' actief is langzaam uitbreidt tot een volwaardig PGO."

"We zullen in fases informatie ontsluiten van ziekenhuizen, GGZ en apotheken om leverancier-onafhankelijk informatie uit te wisselen. Het hele proces was complex, maar ontzettend leerzaam. Tevreden? Ja, dat ben ik zeker. Nu we het MedMij-label hebben gekregen en de OPEN-subsidie is aangevraagd, mogen we daar zeker trots op zijn, vind ik."

Trend CompuGroup Medical

Vanaf het begin van het traject is UX-strateeg Rogier Kranenbarg bij het proces betrokken. Richard: "Het is voor CompuGroup Medical nieuw dat het zijn focus nu ook op de patiënt legt. Wij ontwikkelden al applicaties voor zorgverleners, maar nu dus ook voor patiënten. Rogier heeft de kennis om een zo gebruiksvriendelijk mogelijke interface te ontwikkelen en een intuïtief systeem te ontwikkelen. Dit is een nieuw speerpunt voor CompuGroup Medical dat in alle CGM-producten wordt doorgevoerd." "Wij zijn er altijd geweest voor de primaire processen van de huisarts en de apotheek en gaan ons nu ook richten op met name de chronische patiënt", voegt Kirsten toe.

"Interessant is dat we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar welke zorgprogramma’s zich lenen om de patiënt meer eigen regie te geven. Die willen we in samenwerking met de regio’s gaan onderbrengen in de PGO. Zo zijn er nog veel meer functionaliteiten die kunnen bijdragen aan kostenreductie met behoud van kwaliteit en eigen regie van de patiënt. Denk aan het doorontwikkelen tot een platform met de mogelijkheid tot interacties. Dat maakt het leuk: steeds verder bouwen aan een zo goed mogelijk PGO."

"We zullen in fases informatie ontsluiten van ziekenhuizen, GGZ en apotheken om leverancier-onafhankelijk informatie uit te wisselen"

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2020 | Disclaimer

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.