P A P I E R L O O S W E R K E N

Kostenbesparend, milieubewust en efficiënter

Duurzaamheid staat tegenwoordig hoog op de agenda's. Dat is eigenlijk al enige tijd zo, maar er komen steeds meer milieubewuste bedrijven over de hele wereld bij die op zoek zijn naar kostenbesparende en efficiëntere manieren van werken, die ook nog eens milieuvriendelijker zijn. Papierloos werken is één van die manieren.

Invloed op de CO2-footprint

De papierindustrie is de op vier na grootste energieverbruiker ter wereld. Niet alleen omdat er bomen worden gekapt om papier te maken, maar ook omdat er fossiele brandstoffen en chemische stoffen nodig zijn om papier te produceren. Als bedrijven te veel papier gebruiken, heeft dat dus een enorme invloed op de CO2-footprint van een bedrijf. Er is naar schatting zo'n 957 liter brandstof nodig om één ton papier te kunnen produceren. En om één A4'tje te maken, is er 10 liter water nodig.

Oplossing voor onnodige handelingen

En dat betreft alleen het milieu. Wat efficiëntie betreft, is papierloos werken de oplossing voor onnodige en miscommunicatie veroorzakende handelingen. Neem het digitaal recept. Hierbij is het uitgangspunt dat alles wat digitaal de apotheek binnenkomt ook digitaal blijft.

Een apotheek ontvangt gemiddeld 80 procent van de recepten digitaal. Voorheen werden die recepten alsnog geprint, volgeplakt met stickers en vervolgens van het ene naar het andere bakje gesleept om ze uiteindelijk opnieuw te digitaliseren voor het archief. Het is goed dat daar met de introductie van het digitaal recept een einde aan komt.

Een apotheek ontvangt gemiddeld 80 procent van de recepten digitaal

Vernieuwing van de huidige zorg

Papierloos werken is ook aanmerkelijk goedkoper. En dat is geen sinecure. Er is een zorgwekkend personeelstekort in de zorg en kosten blijven alsmaar stijgen. Sinds 2009 is de groei in zorguitgaven nog nooit zo hoog geweest, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit vraagt om een vernieuwing en digitalisering van de huidige zorg.

Een beter model voor het medicatieproces

Denk daarnaast ook aan de Informatiestandaard Medicatieproces 9.0, waar CompuGroup Medical een belangrijke bijdrage aan levert. Die nieuwe standaard moet ervoor zorgen dat er in de volle breedte gewerkt wordt met een veel beter model voor het totale medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. En daar komt geen papier aan te pas.

Na implementatie van de Informatiestandaard Medicatieproces 9.0 kunnen alle betrokkenen elkaar informeren met dezelfde informatiemiddelen: huisarts, apotheek, specialist, verpleegkundige, psychiater, verloskundige, trombosedienst-arts, tandarts en andere zorgverleners. En alles online en zonder gebruik van papier. Vanuit Medicatieproces 9.0 werkt CompuGroup Medical samen met verschillende partijen. Voor kennisuitwisseling, maar ook om tot gezamenlijke afspraken te komen en uniformiteit te garanderen.

De integriteit van de informatie

Papierloos werken. Het verhoogt uiteindelijk de patiënt- en cliënttevredenheid. Maar het werkt pas echt goed en het kan alleen optimaal werken als de gehele infrastructuur papierloos gaat, van distributie tot opslag en verwijdering. Daarnaast waarborgt deze oplossing de integriteit van de informatie.

Een totaaloplossing van papierloos werken bestaat uit een combinatie van bouwblokken. Een slim routeplan maken voor invoering. Slim digitaliseren. Slim Printen. Slimme inzet van software, hardware en infrastructuur. Slim implementeren. En niet in de laatste plaats: een slimme borging van het veranderingsproces.

Papierloos werken verhoogt uiteindelijk de patiënt- en cliënttevredenheid

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2021 | Disclaimer

Heeft u vragen of opmerkingen?