P A T I Ë N T C O M M U N I C A T I E

'Met een eigen PGO leggen we nu de focus op de patiënt'

Vanaf nu kunnen alle burgers van Nederland zich registreren voor een account in CGM LIFE, de persoonlijke gezondheidsomgeving van CompuGroup Medical Nederland.

Richard Heuft

Productmanager bij CompuGroup Medical Nederland

De PGO staat live op www.cgmlife.nl en inschrijven gaat heel eenvoudig via een paar stappen. Wat was er nodig voor de ontwikkeling van de PGO, waarmee patiënten hun medisch dossier kunnen inzien en delen met zorgverleners?

Productmanagers Richard Heuft en Kirsten Beekhuis, die toezagen op de ontwikkeling van CGM LIFE, lichten dit graag toe.

MedMij-compatible

"De overheid wil de gezondheidszorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk houden door patiënten meer eigen regie te geven met zogenoemde PGO’s, persoonlijke gezondheidsomgevingen", zegt Richard Heuft. "Zo’n PGO moet voldoen aan de MedMij-standaarden om er zeker van te zijn dat de data eenduidig en veilig wordt uitgewisseld. En daar komt heel wat bij kijken."

"Als bouwers van een PGO zijn wij aan de ene kant bezig geweest met de implementatie van de MedMij-standaarden en aan de andere kant met de ontwikkeling van software voor zorgverleners die ook moet voldoen aan de standaarden."

"Overal moet de ‘MedMij-stekker’ in passen. Dat heb ik voorbereid voor het huisartsensysteem en voor het systeem voor de apothekers. Een belangrijk aandachtpunt hierbij was dat zij straks zo min mogelijk extra handelingen hoeven te doen; het mag voor hen nauwelijks extra werkdruk opleveren."

Nieuwe standaarden

"De grootste uitdaging was de implementatie van de zogenoemde FHIR-standaarden die MedMij gebruikt", legt Kirsten uit. "Naast het afsprakenstelsel levert MedMij ook een set informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling die geïmplementeerd moet worden. Deze zijn nodig om het afsprakenstelsel goed te laten werken. Nog niemand was bekend met deze standaard. Deze onder de knie krijgen en op de juiste manier implementeren, was een behoorlijke uitdaging. Daarnaast vraagt het hele afsprakenstelsel dat aan MedMij is gekoppeld – de databeveiliging en de manier van communiceren binnen MedMij – ongelooflijk veel uitzoekwerk. We zijn er met z’n allen voor gegaan. Je wilt uiteindelijk allemaal goed door de kwalificatie- en acceptatieronde komen en de audit behalen." Dat is gelukt. CGM LIFE is in de zomer van 2020 gecertificeerd door MedMij en mag daarom het MedMij-label dragen. Hierdoor kunnen patiënten er zeker van zijn dat de medische gegevens in hun PGO-account veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden.

Kirsten Beekhuis Productmanager bij CompuGroup Medical Nederland

"Het is voor CompuGroup Medical nieuw dat het zijn focus nu ook op de patiënt legt"

Uitbreiding PGO

Er is een lange tijd gewerkt aan de ontwikkeling van CGM LIFE. Dat werk is na de livegang voortgezet. De PGO wordt steeds verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.

Op dit moment kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens al uitwisselen met de apotheek. Dat zullen zij in de toekomst met steeds meer zorgorganisaties kunnen doen, zoals de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis.

Kirsten: "We zullen in fases informatie ontsluiten van ziekenhuizen, GGZ en apotheken om leverancier-onafhankelijk informatie uit te wisselen. Het hele proces was complex, maar ontzettend leerzaam. Tevreden? Ja, dat ben ik zeker."

Trend CompuGroup Medical

Vanaf het begin van het traject is UX-strateeg Rogier Kranenbarg bij het proces betrokken. Richard: "Het is voor CompuGroup Medical nieuw dat het zijn focus nu ook op de patiënt legt. Wij ontwikkelden al applicaties voor zorgverleners, maar nu dus ook voor patiënten. Rogier heeft de kennis om een zo gebruiksvriendelijk mogelijke interface te ontwikkelen en een intuïtief systeem te ontwikkelen. Dit is een nieuw speerpunt voor CompuGroup Medical dat in alle CGM-producten wordt doorgevoerd." "Wij zijn er altijd geweest voor de primaire processen van de huisarts en de apotheek en gaan ons nu ook richten op met name de chronische patiënt", voegt Kirsten toe.

"Interessant is dat we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar welke zorgprogramma’s zich lenen om de patiënt meer eigen regie te geven. Die willen we in samenwerking met de regio’s gaan onderbrengen in de PGO. Zo zijn er nog veel meer functionaliteiten die kunnen bijdragen aan kostenreductie met behoud van kwaliteit en eigen regie van de patiënt. Denk aan het doorontwikkelen tot een platform met de mogelijkheid tot interacties. Dat maakt het leuk: steeds verder bouwen aan een zo goed mogelijk PGO."

"We zullen in fases informatie ontsluiten van ziekenhuizen, GGZ en apotheken om leverancier-onafhankelijk informatie uit te wisselen"

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2021 | Disclaimer

Heeft u vragen of opmerkingen?