P A P I E R L O O S W E R K E N

Prettiger werken met verbeterde paginaweergave

Huisartsen, apothekers en assistentes besteden een groot deel van de werkdag aan hun informatiesystemen.

Het is dan extra prettig wanneer zij optimaal zicht hebben op de informatie in de pagina's waarin zij hun handelingen verrichten.

CompuGroup Medical hecht grote waarde aan het werkwelzijn van zijn eindgebruikers. Daarom is vanaf release 2.20 een start gemaakt met het verbeteren van de paginaweergave in CGM HUISARTS en CGM APOTHEEK.

Het verbeteren van de paginaweergave is een langgekoesterde wens onder eindgebruikers. Als zij de betreffende pagina's op een groot (breed) beeldscherm openden, dan werd de ruimte rechts niet gebruikt. Onderaan de grids (= tabellen) stond een horizontale balk die in beeld bleef. Rechts van die balk zat ook nog heel veel informatie, maar die zag de gebruiker niet. De pagina's kwamen met name op grotere monitors niet ideaal in beeld. Dat moest en kon anders.

Gegevens direct zichtbaar

Met het oog op gebruiksgemak en efficiency is gezocht naar een manier om de weergave van pagina's te verbeteren. De eerste resultaten ziet men terug in release 2.20, waarin diverse pagina's van CGM HUISARTS en CGM APOTHEEK zijn aangepast.

De grootte van het beeldscherm wordt nu meer benut, waardoor de gegevens direct zichtbaar zijn en de gebruiker niet horizontaal hoeft te scrollen (omdat de balk is verdwenen). In een aantal gevallen zijn ook de kolommen in de overzichten breder. Dit heeft als voordeel dat er meer informatie getoond kan worden. Pagina's openen nu in een groter formaat en door het verbreden van de kolommen kan er nu meer informatie worden getoond.

Herkennen en aanpassen

"Voor CGM HUISARTS en CGM APOTHEEK hebben we de schermen aangepast die volgens ons het belangrijkste zijn voor gebruikers", zegt John Lemmens, Product Owner. "In samenwerking met ons ART-team (Architecture, Research & Technology) is een wijziging gerealiseerd die het mogelijk maakt de monitor te herkennen en vervolgens de geopende pagina daarop aan te passen. We hebben nu twee opties voor weergave: de oude pagina en de grote pagina."

John Lemmens - Product Owner

De weergave van een aantal pagina's is verbeterd en de grootte van het beeldscherm wordt nu beter benut

Bredere kolommen

De voordelen van de aanpassing zijn legio. Alle kolommen aan de rechterkant zijn nu zichtbaar en het grid is groter gemaakt. In sommige tabellen zijn ook de velden groter gemaakt en waar ruimte was zijn ook de kolommen verbreed. Dat laatste is met name bij een kolom als 'Omschrijving' een groot voordeel. Deze kolom bevat doorgaans meer tekstinvoer, die voorheen aan het einde van de maximale kolombreedte weleens werd afgekapt. Met het instellen van een initiële waarde zijn de kolommen nu stukken breder.

Prettiger werken

"De gebruiker heeft ook nog de keuze om de kolom zelf nog verder te verbreden", aldus John Lemmens, die aangeeft dat fieldtesters al positief hebben gereageerd op de verbeterde paginaweergave. Hij verwacht daarom dat klanten er ook blij van zullen worden. "Het beeldscherm wordt er rustiger van en dat is prettiger werken voor huisartsen en apothekers."

Meer ruimte op pagina's biedt ook mogelijkheden om, in toekomstige releases, notificaties in het proces niet meer altijd als pop-ups weer te geven, maar bijvoorbeeld rechtstreeks op de pagina. Ook dit zal naar verwachting een gunstig effect hebben op het werkwelzijn van de gebruiker en de efficiëntie van het verwerkingsproces.

In versie 2.20 zijn de volgende pagina's aangepast:

CGM HUISARTS

 • COVID-module selectie
 • COVID-module bewerk selectie
 • Fiatteren recepten
 • Bekijken uitslagen
 • Dossier
 • Postvak
 • Patiënt verrichting
 • Receptverwerking
 • Receptbuffer
 • Artikelzoek
 • Gebruiksprofiel

CGM APOTHEEK

 • Receptbuffer
 • Receptverwerking
 • Artikelbeheer (artikelzoek dialoog)
 • Gebruiksprofiel
 • Interactieve signaallijst

Breedbeeldscherm

In de komende releases zal de verbetering van de weergave voor meer pagina's worden doorgevoerd. Wist u trouwens dat de verbeterde paginaweergave pas écht goed tot zijn recht komt op een breedbeeldscherm? Bij CompuGroup Medical hebben wij diverse breedbeeldschermen in ons assortiment.

Eén ervan is de 34 inch curved monitor van DELL. Ga naar de website voor meer informatie.

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2021 | Disclaimer

Heeft u vragen of opmerkingen?