P A T I Ë N T C O M M U N I C A T I E

Meer overzicht voor huisartsen met nieuw deelcontacten-scherm

Rogier Kranenbarg is als UX-architect nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe deelcontactenscherm in CGM HUISARTS.

Het is zover. Vanaf nu wordt het scherm in fasen uitgerold naar de gebruikers. Rogier licht graag toe hoe de ontwikkeling van deze innovatie tot stand is gekomen en wat de belangrijkste vernieuwingen ervan zijn.

Steeds op zoek naar de beste ‘experience’

"Zoals de naam al zegt, draait alles in mijn werk om de ervaring van de eindgebruiker. Als je iets snel kunt doen en het lukt, dan is dat de beste experience. We streven ernaar het onze gebruikers, in dit geval de huisartsen, zo makkelijk mogelijk te maken om met ons systeem te werken. Aan ons de taak om te zorgen dat onze software zoveel mogelijk ‘meedenkt’.

We proberen de workflow van de huisarts zo goed mogelijk te ondersteunen en het invoeren van gegevens zo makkelijk mogelijk te maken. Daarvoor kun je natuurlijk zelf hele mooie applicaties ontwikkelen. Maar als je de eindgebruikers daar niet bij betrekt, niet heel goed luistert naar hun problemen en hun wensen, kun je de plank flink misslaan. Daarom betrek ik hen zoveel mogelijk bij alle nieuwe stappen die we zetten."

Deelcontactenscherm: vernieuwde applicatie

"Zo zijn we ook te werk gegaan met het nieuwe deelcontactenscherm. Dit is het scherm dat de huisarts ziet wanneer hij met de patiënt in gesprek is, de klachten en de medicatie van de patiënt bijhoudt en waar de historie te vinden is. Het is het scherm waar de huisarts een groot deel van de tijd achter zit.

Eerder was het een vrij complex scherm met soms een overload aan informatie, zeker voor nieuwe gebruikers. Bovendien stamt het scherm uit een tijd van voor de breedbeeldschermen. Kortom, tijd voor vernieuwing en verbetering."

In de nieuwe opzet van het deelcontactenscherm is er veel meer ruimte voor en een duidelijke focus op het consultscherm (het werkgebied)

Nieuwe look & feel

"We zijn samen met huisartsen die zich daarvoor aangemeld hadden, gaan kijken of alle informatie die op het scherm staat ook daadwerkelijk relevant of nodig is. Die sessies hebben geleid tot een nieuwe look & feel en een indeling op basis van de besproken workflow.

Die indeling bestaat uit drie velden: het patiëntinformatiegedeelte (wie heb ik voor me), het consultscherm (wat zijn de klachten?) en de tijdslijn (wat is er in het verleden gebeurd?). In de nieuwe opzet is er veel meer ruimte voor en een duidelijke focus op het consultscherm (het werkgebied). Mede doordat we het volledige scherm gebruiken, biedt de nieuwe opzet de huisartsen meer overzicht."

Helder overzicht

"Daarnaast hebben we de hoeveelheid informatie iets teruggebracht door bepaalde elementen te bundelen en sommige prominenter in beeld te brengen. Denk dan bijvoorbeeld aan de contactacties die veelal bestaan uit dezelfde primaire acties: medicatie, protocollen en nieuwe afspraken. De secundaire acties zoals ingrepen en metingen maken nog altijd onderdeel uit van het scherm, maar nemen minder ruimte in."

Filtermogelijkheden

"Heel belangrijk is het filter. Voorheen kon de arts alleen filteren op één woord, bijvoorbeeld 'hoofdpijn' en werden alle episodes met ‘hoofdpijn’ getoond. Deze methode is niet altijd sluitend. Het kan zijn dat de arts hoofdpijn ooit heeft gelabeld onder een andere episode. Hierdoor bestaat het risico dat de arts iets belangrijks mist, omdat hij niet op de juiste klacht en/of symptoom kan filteren.

Dit vraagt een heel nauwkeurige registratie en legt dus alle verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker. De vernieuwde applicatie biedt de mogelijkheid op meer woorden te filteren. Bij hoofdpijn verschijnen dan alle registraties met het woord 'hoofdpijn'. Naast de zoektermen en episodes kun je ook zoeken op datum, jaar of auteur."

Positieve reacties

"In juni 2021 wordt gestart met de fasegewijze uitlevering van het nieuwe deelcontactenscherm. Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat en trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Met het nieuwe deelcontactenscherm helpen we huisartsen nog gemakkelijker en efficiënter hun werk te doen. We hebben al veel positieve reacties gekregen op de veranderingen tijdens het testen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we onze gebruikers hiermee iets moois bieden."

Ik betrek de eindgebruikers zoveel mogelijk bij alle nieuwe stappen die we zetten

Meedenken over het nieuwe deelcontactenscherm

Derk Kummeling, huisarts Huisarts Derk Kummeling heeft deelgenomen aan de Zoom-sessies waarbij geïnteresseerden feedback konden geven op de ontwikkelingen rond het nieuwe deelcontactenscherm.

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2021 | Disclaimer

Heeft u vragen of opmerkingen?