Wat is van belang bij zorg op afstand?

Zorg op afstand heeft vanwege de corona-pandemie een enorme vlucht genomen. Niemand weet wat er de komende maanden gebeurt. Gaan we terug naar het ‘oude normaal’ of wordt zorg op afstand juist meer en meer ingezet?

Zorg op afstand bleek namelijk ook zeker voordelen te hebben. Het kan op verschillende manieren plaatsvinden: via een telefonisch consult, contact via e-mail, beeldbellen of het op afstand inzien van meetresultaten van de patiënt.

Het grote voordeel is dat patiënten niet naar de praktijk hoeven komen. Als huisarts kunt u zelf aangeven wanneer u het nodig acht de patiënt in de praktijk te zien. Was het voorheen met name bedoeld als aanvulling op de zorg, tijdens de coronapandemie bleek het voor patiënten en zorgverleners een welkome manier om contact met elkaar te houden en zorg te blijven verlenen.

Duidelijkheid

Zorg dat patiënten weten hoe en wanneer een contactmoment plaatsvindt.

Voorbereiding

Vraag patiënten voorafgaand aan het gesprek vragen voor zichzelf op te stellen.

Thuismeting

Wilt u thuismetingen op afstand volgen? Zorg dat patiënten weten hoe zij een thuismeting goed kunnen uitvoeren.

Zelfzorg

De eerste keer kan dat heel goed via beeldbellen, door ook zelf de handeling uit te voeren. Zoals bij een diabetespatiënt die een glucosemeting moet doen of een patiënt die een thuisbloeddrukmeting doet. Als u zelf ook al het benodigde materiaal duidelijk in beeld brengt en zo samen met de patiënt het proces doorloopt, kan de patiënt het vervolgens zelf.

Terugvraagmethode

Dit geldt voor elk contactmoment, maar mogelijk nog sterker als u de patiënt niet face-to-face ziet: de terugvraagmethode. Dit is een manier om te checken of de boodschap goed is overgekomen. Vraag de patiënt de belangrijkste informatie te herhalen en licht indien nodig nogmaals de boodschap toe.

Digitale mogelijkheden

Er zijn veel manieren om patiënten te voorzien van extra informatie: van belang is dat zij hiermee uit de voeten kunnen. Denk aan informatie op websites of in de vorm van een filmpje. Check of de patiënt voldoende digitaal onderlegd is om de nodige informatie te vinden en juist te interpreteren.

Specifieke patiëntgroepen

De afgelopen maanden heeft zorg op afstand meerwaarde bewezen voor specifieke patiëntgroepen. Ook na de coronapandemie zou zorg op afstand voor deze patiëntengroepen voordeel kunnen bieden.

  • Zo gaven mensen met autisme aan dat consultvoering via beeldbellen voor hen veel rustiger is. Er is immers geen stress om naar de praktijk te gaan en te wachten in de wachtkamer; zij kunnen in hun eigen omgeving contact hebben met de zorgverlener.
  • Hetzelfde geldt voor COPD-patiënten. Via beeldbellen is snel duidelijk hoe ernstig hun situatie is zonder dat zij naar de praktijk hoeven komen, wat toch weer extra inspanning kost.
  • Zelfs voor veel ouderen bleek zorg op afstand prettig: zij hoeven niet naar de praktijk te komen, wat toch vaak extra inspanning vraagt of waarvoor zij een beroep moeten doen op hun omgeving.

Beeldbellen

Maakt u gebruik van beeldbellen? Dit is duidelijk de meest populaire vorm van zorg op afstand, zo blijkt uit onderzoek.

  • Zorg voor een neutrale, rustige achtergrond en voldoende licht.
  • Zorg dat u zelf goed in beeld bent
  • Let op de afstand tot de camera, ongeveer één meter
  • Zorg dat de camera op ooghoogte is
  • Zorg voor een goed beschermde verbinding die voldoet aan de AVG-normen; het gaat immers om persoonlijke ervaringen die mensen delen.

Face-to-face

Het kan zeker wenselijk zijn voor de behandelrelatie om eerst face-to-face met een patiënt af te spreken, voordat u overgaat tot online diagnostiek of behandeling. Het is aan u als professional om in te schatten of een dergelijke ontmoeting noodzakelijk is.


Bronnen: - Smarthealth, Kennisplatform voor Digital Health - Pharos, terugvraagmethode - Oud of nieuw normaal? Professionalisering en opschaling van zorg op afstand. Door: Kirsten Waaijer Bettine Pluut Véronique van Hoogmoed Wesley Mensah. Juni 2020


Interesse?

Wilt u aan de slag met CLICKDOC, klik dan op onderstaande button.

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2020