Videobellen blijft in beeld bij de zorg

Videocommunicatie was al een begrip in onze samenleving. Beeldbellen is echter ook bij de zorg meer in zwang geraakt. Wereldwijd maken meer dan 60.000 zorgverleners actief gebruik van CLICKDOC VIDEOCONSULT. Wij leggen uit waarom het ook voor u een oplossing is.

Op veilige afstand

We zijn het gewend om op afstand met elkaar te communiceren. Denk aan conference calls met zakelijke relaties, virtueel overleggen met collega's en beeldbellen met vrienden. Waar het eerder een middel was om de vele kilometers tussen elkaar te overbruggen, in een druk en gejaagd bestaan waarin tijd kostbaar is, levert beeldbellen nu ook op het gebied van veiligheid een belangrijke toegevoegde waarde. U en uw patiënt zijn beschermd tegen virussen als COVID-19. Hoe urgent een videoconsult ook is, het moet altijd veilig gebeuren waarbij privacy is gewaarborgd en data is beveiligd.

Niet alleen CompuGroup Medical, maar ook diverse beroepsverenigingen, autoriteiten en andere professionals op het gebied van e-health, adviseren zorgverleners erop te letten dat het beeldbellen verloopt via gecertificeerde software. Skype, WhatsApp en FaceTime? Doe het niet. Maar hoe kunnen zorgverleners dan op een veilige manier hun patiëntafspraken voortzetten op afstand? Met CLICKDOC VIDEOCONSULT kunt u veilig communiceren, want alle verbindingen en gegevens worden beschermd volgens de hoogste normen in de zorg. Desondanks werkt het op elk apparaat met internet via een browser en is het gebruikersvriendelijk.

Steeds meer videocommunicatie

Tijdens de coronacrisis is videocommunicatie in een stroomversnelling terecht gekomen. Bedrijfskantoren zijn leger, maar het werk ging gewoon door. Thuis, aan de keukentafel of op zolder. Een collega snel iets vragen? E-mail of telefoon. Toch overleg nodig? Afspraak inplannen voor een videocall. En er werd heel wat virtueel overleg gevoerd de afgelopen maanden. Glimlachende collega's op één scherm, het werd een vertrouwd beeld. Zoals ook de wapperende handjes aan het eind van een virtuele toespraak steeds meer ingeburgerd raakten als mooi alternatief voor een applaus.

Contact hebben zonder contact

Met name voor zorgverleners bleek videobellen een geschikte oplossing om hun werkzaamheden op afstand te continueren. De noodzaak om te starten met videobellen werd dan ook breed gedragen, onder meer door de NZA. Door voorwaarden te creëren waarin beeldbellen voor zorgverleners toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt wordt, kunnen zij alsnog contact hebben met hun patiënten zónder contact te hebben met hun patiënten.

Positief over digitale zorg

Toch komt videobellen zorgverleners ook in niet-coronatijden van pas. Sterker nog, de voordelen van digitale zorg waren ons al goed bekend. In het artikel 'Nederlanders gebruiken digitale zorg steeds vaker' (ICT & Health, 9 maart 2020) passeren een aantal voordelen van digitale zorg de revue.

Zo is het tijdbesparend en werkdruk-verlagend, hoeven patiënten niet te reizen en zijn hun zorgverleners beter bereikbaar én laagdrempeliger. Onderzoeken van Kantar (december '19) en ABN AMRO (juni '19) wijzen daarnaast uit dat Nederlanders positief zijn over zorg op afstand. Wij verwachten mede daarom dat videobellen ook ná de coronacrisis zal worden ingezet door zorgverleners.

Tijd besparen met videobellen

Daarnaast zijn er signalen dat mensen ook na de coronacrisis (vaker) zullen thuiswerken. Als dat zo is, dan is videocommunicatie ongetwijfeld een blijvertje. Kijken we verder de toekomst in, dan zal de schaarste aan zorgverleners bovendien nog steeds een probleem zijn.

Dat was het al vóór corona en dat zal nu mogelijk nog groter worden. We hebben nu immers ervaren welke impact een pandemie kan hebben op ons zorgstelsel. Er zullen in de toekomst dus niet genoeg zorgverleners zijn om alle patiënten te behandelen. Ook dan is het belangrijk om videoconsulten in te zetten, bijvoorbeeld voor spreekuren of andere niet-urgente afspraken. Net zo waardevol als persoonlijk contact en tijdbesparend voor zowel patiënt als zorgverlener.


Interesse?

Wilt u aan de slag met CLICKDOC, klik dan op onderstaande button.

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2020