Wetgeving rond inzage H-EPD

Per 1 juli 2020 is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) volledig van kracht. Dit houdt in dat patiënten het recht hebben op elektronische inzage in hun huisartsen-EPD (H-EPD) en ook recht hebben op een elektronisch afschrift daarvan. Waarom deze wet en wat betekent dit voor u als huisarts?

Waarom deze wet?

De patiënt krijgt door online inzage meer overzicht en is beter geïnformeerd. Hierdoor heeft de patiënt meer begrip van en regie over de eigen gezondheid. Het uiteindelijke doel is betere zorg en betere zelfzorg. Wat moet hiervoor worden geregeld? Als huisarts moet u zorgen voor een goede, veilige data-uitwisseling zodat de patiënt digitaal zijn gegevens in kan zien. Dit kan door middel van een patiëntportaal zoals CGM LIFE eSERVICES of door het verstrekken van PDF's. Tot de nieuwe portal CGM LIFE eSERVICES actief is kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om een export te maken in uw informatiesysteem. Het complete patiëntendossier in PDF, is onderdeel van deze export. Daarnaast kunt u, mits de patiënt is aangemeld op het LSP, de professionele samenvatting (PS) van het dossier als PDF aanmaken. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eis om elektronische inzage tot het dossier te bieden. De pdf's kunt u digitaal verstrekken aan de patiënt.

Als huisarts moet u zorgen voor een goede, veilige data-uitwisseling zodat de patiënt digitaal zijn gegevens in kan zien

Veilige data-uitwisseling

Het is van groot belang dat de data-uitwisseling veilig verloopt. InEen, de LHV en het NHG zijn hiervoor het OPEN-programma gestart, om huisartsen te ondersteunen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. Het OPEN-programma kent twee mogelijkheden voor online inzage: via een patiëntenportaal of via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) die voldoet aan MedMij-eisen. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgprofessionals via een PGO. Naast een portaal of PGO kunt u ook uw geëxporteerde PDF's digitaal verstrekken aan uw patiënt. Let op dat dit op een veilige manier gebeurt, bijvoorbeeld door ze te versturen via beveiligde mail of door ze persoonlijk te overhandigen op een USB-stick. Wilt u in aanmerking komen voor de subsidiegelden, dan zult u moeten voldoen aan de ontsluitingseis van OPEN.

In 2021 introduceert CompuGroup Medical CGM LIFE, een PGO waarmee patiënten niet alleen informatie kunnen ophalen uit het H-EPD, maar ook toegang krijgen tot medische gegevens van andere zorgverleners.

Richtlijn online inzage in het H-EPD

Het NHG heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een richtlijn opgesteld om online inzage in het H-EPD op een uniforme wijze te organiseren. De richtlijn geeft aan welke basisgegevens voor inzage beschikbaar moeten zijn. De richtlijn is hier te downloaden .

Welke informatie moet online beschikbaar zijn voor de patiënt?

 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Medicatie van de huisarts
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Resultaten bepalingen
 • E- en P-regels van het consult (vastgelegd in CGM HUISARTS vanaf een in te stellen moment)

Bron: HIS referentiemodel Publieksversie (Utrecht 2016)

Rechten van patiënt bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

 • Het geven van toestemming om alle of bepaalde gegevens voor inzage beschikbaar te stellen aan alle of bepaalde zorgverleners met wie hij een behandelrelatie heeft (of krijgt).
 • Het (kosteloos) krijgen van een elektronisch afschrift van eigen medisch dossier.
 • Het (kosteloos) elektronisch inzage krijgen in eigen medisch dossier.

Op verzoek krijgt de patiënt een elektronisch overzicht van het volgende:

 • Wie bepaalde informatie in een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum.
 • Wie informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Plichten van zorgverlener bij (elektronische) gegevensuitwisseling in de zorg

 • Toestemming vragen aan de patiënt: welke gegevens wil hij aan welke zorgverleners voor inzage beschikbaar laten stellen?
 • Een registratie bijhouden van de door zijn patiënten verleende toestemmingen.

Zorgverlener

Patiënt


Interesse?

Wilt u aan de slag in uw gratis online portaal, klik dan op onderstaande button.

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2020