OPEN STRUCTUUR KAN BIJDRAGEN AAN VEILIGERE ZORG

N.D. (Niels) Mels, huisarts in Wageningen

‘'Dat patiënten inzage krijgen in hun dossier, vind ik een goede ontwikkeling’', zegt huisarts Niels Mels. ‘'Ik hoop dat dit bijdraagt aan veiligere zorg; samen weet je nu eenmaal meer dan alleen.'’

'‘Met veilige zorg bedoel ik dat we minder snel iets over het hoofd zien. Nu je als arts niet alleen zelf de uitslagen ziet, maar de patiënt ook, kun je samen het geheel beoordelen. Denk aan een extra check op pathologie- of radiologieverslagen of laboratoriumuitslagen. Er zijn incidenten geweest waarbij pathologieverslagen over het hoofd zijn gezien door de specialist.

Zo is jaren geleden een vrouw overleden die uitzaaiingen had. De specialist had het rapport niet of niet voldoende gelezen waardoor niet de juiste behandeling is ingezet. Ik hoop dat met een ‘open structuur’ dit soort dingen niet meer gebeuren als patiënten èn behandelaars inzicht krijgen in onderzoeksuitslagen.’'

Begrijpelijke taal

Mels noemt het ook een voordeel dat patiënten beter begrijpen wat er gezegd is tijdens het consult als zij het nog eens na kunnen lezen. '‘Een open structuur vereist wel dat je bij de uitslagen uitleg geeft in begrijpelijke taal. Nu is het dossier meer een soort aantekeningenverslag voor mijzelf; mijn aantekeningen zouden voor patiënten niet te volgen zijn.

Bij de diagnose zet ik de verschillende opties en mijn eigen inzichten. Ik noteer bijvoorbeeld: dd is pijn aan teen - adviezen - bij geen resultaat over twee weken terugkomen. Ik schrijf niet helemaal uit welke adviezen ik heb gegeven. Ik zal dit anders moeten gaan verwoorden. Ik hoop dat er in CGM LIFE eSERVICES velden zijn aangemaakt met voorbeeldteksten, die je als huisarts kunt aanpassen. Dat zou het consult en de afhandeling ervan bespoedigen.’'

''Een open structuur vereist wel dat je bij de uitslagen uitleg geeft in begrijpelijke taal''

Juiste informatie bij patiënt

Nu nog bellen de patiënten voor radiologie- en labuitslagen naar de praktijk en geeft de secretaresse die door, aangevuld met de toelichting van Mels. '‘Bij ernstige afwijkingen bellen wij hen zelf. Daarnaast beantwoorden we vragen van patiënten via e-consulten; dit doen we in een beschermde omgeving en dat werkt prettig.

Wanneer patiënten straks zelf kunnen inloggen, kunnen zij de E- en P-regels van SOEP inzien, de evaluatie en het plan. Ik vind dat zeker een goede ontwikkeling. Wel denk ik dat er nog best wat vragen zullen overblijven. En, bij afwijkende uitslagen moet je er zeker van zijn dat de patiënt die ook te zien krijgt. Een open structuur is zeker zinvol, maar de persoonlijke check zal moeten blijven om er zeker van te zijn dat de informatie de patiënt bereikt.’'


Interesse?

Wilt u aan de slag in uw gratis online portaal, klik dan op onderstaande button.

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2020