Modules

CGM LIFE eSERVICES

CGM LIFE eSERVICES is een portaal voor patiënten dat uit verschillende modules/onderdelen bestaat: Recept, e-Consult en H-EPD. Een praktijk kiest zelf welke modules ze wil gebruiken.

Medewerkers van de huisartsenpraktijk hoeven geen apart portaal te gebruiken voor CGM LIFE eSERVICES omdat het geïntegreerd is in CGM HUISARTS. Wanneer een praktijk met CGM LIFE eSERVICES gaat werken, worden de gekozen modules geactiveerd en kan worden begonnen met het inschrijven van patiënten. Patiënten moeten een toestemmingsverklaring tekenen waarna ze een code krijgen om de eerste keer in te loggen op CGM LIFE eSERVICES.

Recept

Met de module Recept krijgt de patiënt inzicht in zijn actuele chronische medicatie. De patiënt kan door één of meerdere regels uit de lijst te selecteren eenvoudig een herhaalrecept hiervoor aanvragen. Het is dus niet mogelijk om een herhaling voor een eenmalige kuur online aan te vragen, omdat alleen medicatie aangevraagd kan worden die door u als ‘chronisch’ gekenmerkt is. De aanvragen komen elektronisch binnen in CGM HUISARTS en kunnen via de gebruikelijke werkprocessen worden verwerkt. Het online verwerken van herhaalrecepten biedt gemak voor de patiënt en vermindert de druk op de assistent omdat er niet meer gebeld hoeft te worden.

E-Consult

E-Consulten kunnen goed ingezet worden ter vervanging van telefonische consulten of korte fysieke consulten die niet spoedeisend zijn. Het voordeel voor de patiënt is dat deze in alle rust op elk gewenst moment een medische vraag kan stellen aan zijn huisarts. Voordeel voor de praktijk is dat de zorg planbaar is. Om e-Consulten succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat binnen een redelijke tijd een reactie gegeven wordt. U ontvangt de vraag van de patiënt rechtstreeks in het postvak van CGM HUISARTS.

U kunt dit als zorgverlener gewoon via een deelcontact afhandelen en als een consult opnemen in het dossier van de patiënt. Uw antwoord op de vraag wordt vanuit CGM HUISARTS verstuurd. Ook de financiële verrichting wordt na de afhandeling geboekt. De reactie op het e-Consult wordt vervolgens weer getoond in het online dossier voor de patiënt. De patiënt ontvangt een e-mail zodra er nieuwe informatie beschikbaar is in het online dossier.

Wanneer een praktijk met CGM LIFE eSERVICES gaat werken, worden de gekozen modules geactiveerd en kan worden begonnen met het inschrijven van patiënten

H-EPD

In het H-EPD kan de patiënt een samenvatting van zijn medisch dossier raadplegen. Eén van de doelen hiervan is dat de patiënt een consult beter kan voorbereiden en na een consult de gemaakte afspraken kan nalezen. Zodra een patiënt is ingeschreven in CGM LIFE eSERVICES, wordt de samenvatting van het dossier voor de patiënt naar zijn portaal gestuurd.

De samenvatting bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Medicatie van de huisarts
  • Medicatie-overgevoeligheid
  • Resultaten bepalingen
  • E- en P-regels van het consult (vastgelegd in CGM HUISARTS vanaf een in te stellen moment)

Interesse?

Wilt u aan de slag in uw gratis online portaal, klik dan op onderstaande button.

© CompuGroup Medical Nederland b.v. - 2020